Vinacontrol Cửa Ông

Địa chỉ: Số 588 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Tel: +84 203 386 5012

Fax: +84 203 386 5080

Email: vnccuaong@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC    

Trưởng Trạm: Ông Nguyễn Việt Thắng

  • Tel: 0975 709 489
  • Email: nvthang@vinacontrol.com.vn
Phó trạm: Ông Hà Văn Tiến

 

t: + 84 203 386 5012

f: + 84 203 386 5080

Gửi thư

Chức năng

   
Chuyên giám định chất lượng và khối lượng than xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, giám định máy móc thiết bị và thực hiện giám định các yêu cầu khác liên quan đến giao nhận hàng hoá.    

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn