Tuyển dụng

Vinacontrol Hà Nội thông báo tuyển dụng 04/2023
19/04/2023

Vinacontrol Hà Nội thông báo tuyển dụng 04/2023

Xem thêm
Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 tuyển dụng
09/03/2023

Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 của Vinacontrol tại Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự

Xem thêm
Vinacontrol Hà Nội thông báo tuyển dụng 02/2023
22/02/2023

Vinacontrol Hà Nội thông báo tuyển dụng 02/2023

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 11/2022
04/11/2022

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 11/2022

 
Xem thêm
Vinacontrol tuyển dụng Nhân viên Lái xe
20/09/2022

Vinacontrol tuyển dụng Nhân viên Lái xe

Xem thêm
Vinacontrol tuyển dụng Chuyên viên Marketing
18/08/2022

Vinacontrol tuyển dụng Chuyên viên Marketing

Xem thêm
Văn Phòng Tập đoàn thông báo tuyển dụng 4/2022
07/04/2022

Văn Phòng Tập đoàn thông báo tuyển dụng 4/2022

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 02/2022
15/02/2022

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 02/2022

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 10/2021
28/10/2021

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 10/2021

Xem thêm
Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
18/10/2021

Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn