Hệ thống Quản lý chất lượng

Chính sách chất lượng

Vinacontrol luôn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng phù hợp với các yêu cầu chính đáng và đã thoả thuận của khách hàng với phương châm:

"Chính xác, trung thực, kịp thời"

Mỗi thành viên cam kết thực hiện chính sách chất lượng trong công việc của mình đúng ngay từ đầu và bất kỳ thời gian nào.

 

Mục tiêu chất lượng

Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực của cán bộ, công nhân viên và cải thiện điều kiện làm việc nhằm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.


Hệ thống Quản lý chất lượng

Vinacontrol đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế

ISO 9001:2015

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn