Công trình & cơ sở vật chất

building-1804030_800

Xây dựng là một lĩnh vực phức tạp và đỏi hỏi việc kết hợp vận hành ở rất nhiều công đoạn. Ở tất cả những công đoạn này, bạn cần phải đạt được những yêu cầu về chất lượng, an toàn, chi phí và thời gian hoàn thành. 

Dịch vụ của Vinacontrol cung cấp các giải pháp đánh giá sự phù hợp như giám định, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và chứng nhận ở rất nhiều khâu trong dự án xây dựng, để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo các khâu được thiết kế và thi công tuân thủ các yêu cầu thương mại và các quy định về kỹ thuật. 

Phạm vi giải pháp dịch vụ của Vinacontrol bao gồm:

Giám sát lắp đặt máy móc thiết bị

Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng

Kiểm định máy móc thiết bị điện, điện tử

Hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường

Giám định máy móc thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng

Chứng nhận hợp quy sản phẩm, vật liệu xây dựng

Thử nghiệm

Thử nghiệm vật liệu xây dựng

Chuỗi cung ứng

Giám sát nhà cung ứng

Giám định tại thời điểm bốc/dỡ

Giám sát quá trình vận chuyển

Kiểm tra không phá huỷ

  

Tư vấn & đào tạo an toàn lao động

Thẩm định môi trường


Hãy liên hệ với Vinacontrol để chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn