Tư vấn & đào tạo

Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu về đào tạo và huấn luyện nội bộ đang ngày một gia tăng để đáp ứng được các điều kiện về an toàn trong quá trình làm việc và đặt biệt là để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng chặt chẽ của các hoạt động quản lý chất lượng.

2646_800

Vinacontrol cung cấp các giải pháp về đào tạo và huấn luyện giải quyết các vấn đề thiết yếu nhất của doanh nghiệp:

1. Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động

Cơ sở pháp lý:

 • Luật An toàn lao động ngày 25/6/2016;
 • Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;
 • Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động;
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
Giới thiệu dịch vụ đào tạo, huấn luyện an toàn lao động
 • Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3 và 5; bao gồm cả người học nghề, tập nghề thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động;
 • Nhóm 5: Người làm công tác y tế;
 • Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

2. Đào tạo nhận thức hệ thống quản lý

Mục tiêu của khóa học

 • Cung cấp các kiến thức và kỹ năng thực hành cho sinh viên chuyên ngành Công Nghệ Hóa Thực Phẩm/ Công Nghệ Sinh Học…. về hệ thống HACCP.
 • Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của thẩm tra nội bộ và cải thiện kỹ năng lập kế hoạch cũng như thực hiện các hoạt động thẩm tra cần thiết cho đội ngũ cán bộ cán bộ giám sát, quản lý an toàn thực phẩm tương lai của doanh nghiệp.

3. Đào tạo công cụ quản lý

4. Đào tạo đánh giá viên nội bộ

5. Đào tạo an toàn thực phẩm

6. Tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

7. Tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm ISO 17025

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin về các giải pháp đào tạo cho doanh nghiệp.

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn