img_1127_800

Tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1957. Mạng lưới chi nhánh, chuyên gia giám định phủ khắp toàn quốc. Dịch vụ giám định chuẩn mực, được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012. Giải pháp giám định, kiểm soát số lượng, chất lượng, an toàn, tình trạng của sản phẩm, hàng hóa khách quan, chính xác, thuận tiện vượt trội

Các giải pháp giám định tại Vinacontrol hỗ trợ khách hàng đảm bảo chất lượng và sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của hợp đồng và tiêu chuẩn hiện hành.

Là tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam, với hơn 60 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giám định, Vinacontrol sẵn sàng đáp ứng tốt hầu hết các loại hình và yêu cầu trong lĩnh vực giám định. Thông qua mạng lưới văn phòng trải đều trên lãnh thổ Việt Nam và mạng lưới đối tác rộng khắp các khu vực trên thế giới, Vinacontrol cung cấp đến bạn những giải pháp hiệu quả cho nhu cầu của bạn.

Vai trò của giám định trong đời sống, thương mại và quản lý công

 • Kiểm soát và đảm bảo số lượng, chất lượng hàng hoá sản xuất, giao nhận phù hợp với yêu cầu, hợp đồng
 • Đảm bảo thông số kỹ thuật sản phẩm tuân thủ với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (giám định phục quản lý nhà nước/ kiểm tra chuyên ngành)
 • Cung cấp bằng chứng xác minh việc đóng gói, dán nhãn, bảo quản, vận chuyển tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc
 • Giảm thiểu chi phí, rủi ro thương mại do sản phẩm lỗi, bị từ chối, đòi bồi hoàn, triệu hồi sản phẩm
 • Đáp ứng yêu cầu kiểm tra chuyên ngành, thủ tục thông quan hàng hoá, thanh quyết toán dự án

Các loại hình giám định

Tại nơi sản xuất

 • Giám định nguyên liệu đầu vào. Kiểm tra nguyên liệu trước khi sản xuất, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chất lượng sản phẩm, tránh lãng phí thời gian, chi phí nguyên vật liệu.
 • Giám định sản xuất ban đầu. Kiểm tra chất lượng sản phẩm của sản phẩm mẫu, sản phẩm chào hàng so với yêu cầu đặt hàng trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, giúp giảm thiểu thời gian lãng phí, phế liệu, sản xuất lại, trì hoãn đơn hàng, tranh chấp về chất lượng hàng hóa về sau.
 • Giám định trong quá trình sản xuất. Đảm bảo chất lượng hàng hóa tiếp tục đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. Hỗ trợ kiểm soát lỗi và các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Giám định sản phẩm hoàn thiện. Xác định sự phù hợp giữa sản phẩm đã hoàn thiện và thỏa thuận trong hợp đồng mua bán của hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và xuất nhập khẩu.

Tại cảng xếp

 • Giám sát xếp hàng. Giám định số lượng, quy cách, tình trạng hàng hoá, bao bì. Cung cấp bằng chứng cho việc xếp hàng hóa, là căn cứ để thanh quyết toán.
 • Giám sát chằng buộc, chèn lót trong container tại nhà máy, hoặc trên tầu tại cảng xếp. 
Tại cảng dỡ
 • Trước khi dỡ hàng/ mở nắp hầm hàng: Giám định tình trạng hàng hóa; cách sắp xếp hàng hoá trên tầu.
 • Trong quá trình dỡ hàng tại tầu: Giám sát quá trình dỡ hàng, giám định tình trạng bao bì, sắp xếp hàng hoá trong hầm hàng, tình trạng hàng tổn thất.
 • Giám sát quá trình bốc xếp hàng hoá trên tầu xuống phương tiện vận tải và vận chuyển tới kho cảng; Giám định số lượng, tình trạng, sắp xếp và bảo quản hàng hoá tại kho cảng.
 • Giám định phục vụ quản lý nhà nước / kiểm tra chuyên ngành

Tại chân nhà máy/ công trình

 • Giám định số lượng, khối lượng, chủng loại, quy cách, tình trạng hàng hóa
 • Giám định cảm quan chất lượng
 • Giám định chủng loại, quy cách, mục đích sử dụng
 • Giám định bao bì sản phẩm
 • Giám định xuất xứ của hàng hóa 
 • Các loại hình giám định, dịch vụ khác tùy biến theo đặc thù hàng hóa

Các đối tượng hàng hóa cần giám định

Nông sản & Thực phẩm

Năng lượng & Khai khoáng

Tiêu dùng & Bán lẻ

Môi trường & Chất lượng sống

Máy móc thiết bị & Phương tiện

Công nghiệp & Xây dựng

Hóa chất

Hàng hải