Quản lý hàng thế chấp

Trong thị trường ngày nay, thế chấp là một thành phần thiết yếu của vận hành tín dụng hiệu quả. Vinacontrol cung cấp đến khách hàng những khả năng quản lý rủi ro, phân bổ hiểu quả, sử dụng và đầu tư tài sản thế chấp thông qua nền tảng công nghệ, sự hiểu biết và kinh nghiệm giám định, kiểm soát hàng hóa.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, tài sản quan trọng nhất chính là hàng hóa, thành phẩm, bán thành phẩm hoặc nguyên liệu. Những tài sản này có thể được sử dụng để thế chấp cho nguồn vốn vay. Dịch vụ Quản lý hàng thế chấp của Vinacontrol là một giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ người cho vay thế chấp như các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp nhận thế chấp, giảm thiểu rủi ro, kiểm soát được hàng hoá và đánh giá đúng giá trị tài sản được thế chấp. 

Một số loại hình hàng hóa thế chấp phổ biến tại Vinacontrol

  • Hàng lương thực, thực phẩm, nông sản, lâm sản, dược liệu
  • Thức ăn chăn nuôi gia súc
  • Khoáng sản và vật liệu xây dựng, sắt thép các loại
  • Cao su các loại
  • Phân bón và hóa chất
  • Các loại hàng hóa khác theo yêu cầu

Dịch vụ quản lý hàng thế chấp của Vinacontrol bao gồm việc nhận số khối lượng hàng hóa vào kho hàng, xác định số khối lượng, phẩm chất hàng hóa và kiểm soát toàn bộ quá trình lưu giữ hàng hóa cho đến khi Vinacontrol được hướng dẫn để giải tỏa lô hàng theo những điều khoản đã được qui định trước trong hợp đồng.

PHẠM VI QUẢN LÝ HÀNG THẾ CHẤP

Kiểm tra kho bãi chứa hàng thế chấp

Thẩm định giá cả hàng hóa được đưa vào thế chấp

Giám định số, khối lượng, phẩm chất hàng hóa được thế chấp

Giám sát việc nhập hàng thế chấp vào kho

Niêm phong, cặp chì 

Quản lý hàng hóa trong kho

Trông giữ hàng hóa

Quản lý quá trình xuất hàng và nhập hàng

Giám sát việc thực hiện phương pháp bảo quản hàng hóa

Kiểm tra phẩm chất hàng hóa định kỳ

Cung cấp biến động giá cả hàng hóa được thế chấp

Các dịch vụ liên quan khác

Liên hệ với chuyên gia Vinacontrol để nhận được tư vấn về dịch vụ.
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn