Thông báo cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2023
07/03/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem thêm
Nghị quyết 22/NQ-HĐQT
08/02/2023

Nghị quyết 22/NQ-HĐQT

Xem thêm
Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Báo cáo Quản trị Công ty 2022
30/01/2023

Công bố Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2022 và Báo cáo Quản trị Công ty năm 2022

Xem thêm
Nghị quyết 235/NQ-HĐQT
29/11/2022

Nghị quyết 235/NQ-HĐQT

Xem thêm
Quyết định 206/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP
03/10/2022

Quyết định 206/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Quyết định 204/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và thôi Tổng Giám đốc Công ty TNHH giám
03/10/2022

Quyết định 204/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và thôi Tổng Giám đốc Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Quyết định 203/QĐ-HĐQT thôi chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ C
03/10/2022

Quyết định 203/QĐ-HĐQT thôi chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Quyết định 205/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
03/10/2022

Quyết định 205/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Quyết định 488/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Thị trường - Vinacontrol Hồ Chí Minh
08/09/2022

Quyết định 488/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Thị trường - Vinacontrol Hồ Chí Minh

Xem thêm
Quyết định 188/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol
22/08/2022

Quyết định 188/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn