Thông báo cổ đông

Quyết định số 108/QĐ-HĐQT
30/05/2023

Quyết định số 108/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Xem thêm
Quyết định số 110/QĐ-HĐQT
30/05/2023

Quyết định số 110/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tái bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Xem thêm
Quyết định 104/NQ-HĐQT
22/05/2023

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Qúy Cổ đông Quyết định 104/NQ-HĐQT về việc Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol

Xem thêm
Nghị quyết 103/NQ-HĐQT
22/05/2023

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT: Nghị quyết Cuộc họp HĐQT bất thường.

Xem thêm
TB số 205/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức năm 2022
16/05/2023

TB số 205/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức năm 2022

Xem thêm
Nghị quyết 100/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2022
16/05/2023

Nghị quyết 100/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2022

Xem thêm
Công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức ngày 28/4/2023
28/04/2023

Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức ngày 28/4/2023

Xem thêm
Quyết định 75/QĐ-HĐQT thôi Phó TGĐ CTCP Tập đoàn Vinacontrol
03/04/2023

Quyết định 75/QĐ-HĐQT thôi Phó TGĐ CTCP Tập đoàn Vinacontrol 

Xem thêm
Nghị quyết 71/NQ-HĐQT
30/03/2023

Nghị quyết 71/NQ-HĐQT

Xem thêm
Quyết định chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
07/03/2023

Quyết định chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn