Thông báo cổ đông

Nghị quyết 41/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020
11/03/2021

Nghị quyết 41/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

Xem thêm
Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty
27/01/2021

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty

Xem thêm
Nghị quyết số 397/NQ-HĐQT
03/12/2020

Nghị quyết số 397/NQ-HĐQT

Xem thêm
Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
26/11/2020

Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Xem thêm
Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT
28/08/2020

Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT 

Xem thêm
NQ 158/NQ-HĐQT và TB 386/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
26/08/2020

NQ 158/NQ-HĐQT và TB 386/HĐQT-TB về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

Xem thêm
Thông báo số 352/CV-CBTT về việc sửa đổi điều lệ Công ty
28/07/2020

Thông báo số 352/CV-CBTT về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Xem thêm
Báo cáo quản trị bán niên năm 2020
28/07/2020

Báo cáo quản trị bán niên năm 2020 - CTCP Tập đoàn Vinacontrol

Xem thêm
Công văn số 333/CV-CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
15/07/2020

Công văn số 333/CV-CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm
Công văn số 304/CV-CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán
06/07/2020

Công văn số 304/CV-CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn