Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn_CTCP Chứng khoán ASEAN

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn_CTCP Chứng khoán ASEAN

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Thông báo số 17/2024/CV-Asean Securities


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn