Công bố thông tin giao dịch của người có liên quan của người nội bộ sau khi SCIC chuyển nhượng VNC

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Công bố thông tin giao dịch của người có liên quan của người nội bộ sau khi SCIC chuyển nhượng VNC.

Chi tiết vui lòng xem tại đây 


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn