Thông báo cổ đông

Công bố thông tin giao dịch của người có liên quan của người nội bộ sau khi SCIC chuyển nhượng VNC
22/01/2024

Công bố thông tin giao dịch của người có liên quan của người nội bộ sau khi SCIC chuyển nhượng VNC

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ_Phan Văn Hùng
22/01/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Phan Văn Hùng

Xem thêm
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn_CTCP Chứng khoán ASEAN
12/01/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn_CTCP Chứng khoán ASEAN

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu_Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
09/01/2024

Thông báo giao dịch cổ phiếu_Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu_Phan Văn Hùng
09/01/2024

Thông báo số 004/CV-CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu_Phan Văn Hùng

Xem thêm
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_DOHA
25/12/2023

Thông báo số 692/CV-CBTT Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_DOHA

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu_Nguyễn Thị Thu Hằng
25/12/2023

Thông báo số 691/CV-CBTT Báo cáo kết quả giao dịch CP_Nguyễn Thị Thu Hằng

Xem thêm
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn_Đỗ Vân Anh
25/12/2023

Thông báo số 690/CV-CBTT Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn_Đỗ Vân Anh

Xem thêm
Thông báo số 676/CV-CBTT
19/12/2023

Thông báo số 676/CV-CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Xem thêm
Thông báo số 672/CV-CBTT
15/12/2023

Thông báo số 672/CV-CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn