Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 157/TB-HĐQT về việc Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tải về tại đây) trước ngày 16 tháng 4 năm 2024.


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn