Bản Tin Vinacontrol

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
16/06/2023

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi là hoạt động đánh giá, chứng nhận về chất lượng sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường hoặc nhập khẩu phục vụ sản xuất. Tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam bắt buộc phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu hành sản phẩm ra ngoài thị trường, theo Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Xem thêm
Thẩm định phòng sạch
14/06/2023

Thẩm định phòng sạch là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính chất tinh khiết và sạch sẽ của một môi trường làm việc, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp nhạy cảm với môi trường như y tế, dược phẩm, điện tử và thực phẩm. Với vai trò quan trọng, thẩm định phòng sạch đảm bảo rằng môi trường làm việc đạt được các tiêu chuẩn về sự tinh khiết, an toàn và tuân thủ quy định.

Thẩm định phòng sạch đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp nhạy cảm như dược, y tế, điện tử và thực phẩm.

Xem thêm
Quản lý Nhà nước về trang thiết bị y tế
13/06/2023

Thực tiễn đã chứng minh, trang thiết bị y tế càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh; trở thành công cụ thiết yếu, hỗ trợ tích cực cho người thầy thuốc trong công tác chuyên môn và là yếu tố quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế.

Xem thêm
Thông báo số 250/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ lãnh đạo trong Tập đoàn Vinacontrol
30/05/2023

Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol đã ban hành các Quyết định về nhân sự cán bộ lãnh đạo trong Tập đoàn

Xem thêm
Thông cáo báo chí ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Vinacontrol Group
17/04/2023

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, T.P. Hà Nội, Vinacontrol Group tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2028. 

Xem thêm
Phân biệt giám định, kiểm định, hiệu chuẩn máy móc thiết bị
11/04/2023

Trong lĩnh vực máy móc thiết bị, các thuật ngữ như giám định, kiểm đinh và hiệu chuẩn thường được sử dụng để đề cập đến các dịch vụ kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng máy móc thiết bị. Tuy nhiên, các dịch vụ này có các phạm vi và mục đích khác nhau. Vậy các dịch vụ này khác nhau như thế nào?

Xem thêm
Thông báo số 131/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ lãnh đạo Tập đoàn
03/04/2023

Thông báo số 131/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ lãnh đạo Tập đoàn

Xem thêm
Giám định Máy móc thiết bị
03/04/2023

Giám định máy móc thiết bị là quá trình đánh giá chất lượng, tính năng và tình trạng hoạt động của các thiết bị, máy móc, dụng cụ và hệ thống kỹ thuật khác, để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho công việc hoặc ứng dụng cụ thể. Mục đích của giám định máy móc thiết bị là xác định rủi ro, đánh giá tính năng, tuổi thọ và hiệu quả của các thiết bị và hệ thống kỹ thuật, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của chúng.

Xem thêm
Lễ ký kết Thỏa Thuận Hợp Tác giữa Vinacontrol Và Viện Hợp Chuẩn Thí Nghiệm Hàn Quốc (KCL)
23/03/2023

Ngày 22/03/2023 tại Hà Nội, Tập đoàn Vinacontrol và Viện Hợp chuẩn Thí nghiệm Hàn Quốc (KCL) đã ký kết thỏa thuận hợp tác đối với các hoạt động thử nghiệm, giám định, đánh giá nhà máy và chứng nhận.

Xem thêm
Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Vinacontrol
24/02/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin Thông báo về việc ban hành cập nhật Quy chế Công bố thông tin của Vinacontrol

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn