Kiểm kê khí nhà kính

Vinacontrol đảm bảo sự khách quan, chính xác và tin cậy trong việc đánh giá lượng phát thải khí nhà kính theo các tiêu chuẩn quốc tế.

 1. KHÍ NHÀ KÍNH là gì?

Khí nhà kính (hay khí thải nhà kính) là loại khí trong khí quyển gây hiệu ứng nhà kính. Các khí nhà kính chính là carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O). Các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây hiệu ứng nhà kính là hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen trifluoride (NF3).

2. KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH là gì?

Kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành (theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP).

3. Lợi ích của việc lập báo cáo KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Thể hiện ý thức trách nhiệm và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các đối tác quan tâm về áp dụng các chính sách môi trường và phát triển bền vững

Thu hút các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và dòng vốn xanh đang ngày càng xem xét hiệu quả về lượng khí thải cacbon

Tối ưu hóa quá trình sản xuất, chi phí

Kiểm kê khí nhà kính; Greenhouse gas inventory với Vinacontrol

4. Đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, các cơ sở phát thải khí nhà kính có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính:

- Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;

- Công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

- Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

- Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.

5. Lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

-       Năng lượng: Công nghiệp sản xuất năng lượng, Tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng; khai thác than, dầu, khí tự nhiên

-       Giao thông vận tải: Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải

-       Xây dựng: Xây dựng tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng

-       Các quá trình công nghiệp: Sản xuất hóa chất; luyện kim; công nghiệp điện tử; sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-zôn; sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác

-       Nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất: Chăn nuôi; lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất; trồng trọt; tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp.

-       Chất thải: Bãi chôn lấp chất thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải.

6. Dịch vụ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH của Vinacontrol

Để giúp doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính, Vinacontrol cung cấp gói dịch vụ tư vấn Kiểm kê khí nhà kính - Hướng dẫn định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính theo ISO 14064-1 bao gồm các hoạt động:

-       Khảo sát doanh nghiệp - Xác định mục tiêu và phạm vi kiểm kê

-       Xác định các hoạt động phát thải; thu thập thông tin, tài liệu, hồ sơ phục vụ hoạt động định lượng kiểm kê.

-       Định lượng phát thải

-       Kiểm kê khí nhà kính theo năm cơ sở

-       Báo cáo kiểm kê khí nhà kính

-       Hướng dẫn thu thập thông tin và chủ động lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính; Greenhouse gas inventory với Vinacontrol

Bạn có biết?

Liên minh châu Âu (EU) chính thức khởi động giai đoạn đầu tiên của Cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon (CBAM), áp đặt thuế carbon đối với 6 ngành hàng, gồm: sắt thép, xi măng, nhôm, phân bón, điện và hydrogen từ ngày 1/10/2023. Bắt đầu từ năm 2026, các nhà nhập khẩu sẽ bị tính thuế carbon, tức phải mua các chứng chỉ phát thải carbon (hay còn gọi là chứng chỉ (CBAM), tương ứng với lượng phát thải carbon vượt quá tiêu chuẩn của EU.

Việc lập báo cáo công khai, chính xác, khách quan về kiểm kê khí nhà kính với một tổ chức có  uy tín và độc lập như Vinacontrol là sự chủ động chứng minh việc tuân thủ các quy định của Chính phủ Việt Nam, các quốc gia trên thế giới, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững.


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn