Hội thảo Công tác tái chế, xử lý sản phẩm và công tác quản lý, giảm phát thải khí nhà kính

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức hội thảo Công tác tái chế, xử lý sản phẩm và công tác quản lý, giảm phát thải khí nhà kính (KNK) với sự tham dự của các đại diện Ban lãnh đạo của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), đại diện Hiệp hội CNMT Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội hóa học Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol

vinachem-day-manh-tai-che-xu-ly-chat-thai-va-giam-phat-thai-khi-nha-kinh_66066a0cc59b9

Hội thảo Công tác tái chế, xử lý sản phẩm và công tác quản lý, giảm phát thải khí nhà kính (KNK)

Trên thực tế, hiện thực hóa cam kết “Net Zero", năm 2023, lần đầu tiên tại Việt Nam, hơn 2.800 cơ sở có phát thải khí nhà kính lớn đã thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê KNK cấp quốc gia theo quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường. Sau hơn 1 năm triển khai, bên cạnh một số kết quả bước đầu, thì những khó khăn thách thức đặt ra với doanh nghiệp trong việc kiểm kê khí nhà kính là không hề nhỏ. Nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả kiểm kê khí nhà kính trong giai đoạn sắp tới, Bà Hoàng Thị Kim Cương - Đại diện Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol đã tham gia tham luận tại hội thảo các nội dung: 

  • Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu – EPR theo luật bảo vệ môi trường 2020; 
  • Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành công thương; 
  • Kiểm kê khí nhà kính và thị trường carbon.
dsc06454_800

Đại biểu tham luận tại hội thảo

Là tổ chức đánh giá sự phù hợp uy tín hàng đầu Việt Nam, Vinacontrol đảm bảo sự khách quan, chính xác, kịp thời và tin cậy trong việc đánh giá lượng phát thải khí nhà kính tuân thủ theo quy định của các cơ quan Quản lý Nhà nước và các tiêu chuẩn quốc tế. Vinacontrol cung cấp gói dịch vụ tư vấn Kiểm kê khí nhà kính - Hướng dẫn định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính theo ISO 14064-1 bao gồm các hoạt động:

-       Khảo sát doanh nghiệp - Xác định mục tiêu và phạm vi kiểm kê

-       Xác định các hoạt động phát thải; thu thập thông tin, tài liệu, hồ sơ phục vụ hoạt động định lượng kiểm kê.

-       Định lượng phát thải

-       Kiểm kê khí nhà kính theo năm cơ sở

-       Báo cáo kiểm kê khí nhà kính

-       Hướng dẫn thu thập thông tin và chủ động lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính

Nguồn: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/vinachem-day-manh-tai-che-xu-ly-chat-thai-va-giam-phat-thai-khi-nha-kinh-118842.htm024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn