Vinacontrol Uông Bí

Địa chỉ: Phường Quang Trung, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tel: +84 203 385 5799

Fax: +84 203 366 1919

Email: vncuongbi@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC    

Trưởng trạm: Ông Dương Hải Đăng

Phó Trưởng trạm: Ông Nguyễn Ngọc Tuân
  • Tel: 0988 568 816
  • Email: tuan6276@gmail.com
 

 

t: +84 203 385 5799

f: +84 203 366 1919

Gửi thư

Chức năng

   
Chuyên giám định chất lượng và khối lượng than xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, giám định máy móc thiết bị và thực hiện giám định các yêu cầu khác liên quan đến giao nhận hàng hoá    

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn