Văn phòng Tập đoàn

Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: +84 24 39433840

Fax: +84 24 39433844

Email: vinacontrol@vinacontrol.com.vn

  

Tìm kiếm nhanh: 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ
Ban Lãnh đạo    

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Bùi Duy Chinh

Tổng Giám đốc: Ông Mai Tiến Dũng

Phó Tổng Giám đốc: Ông Phan Văn Hùng

   

Ban Kỹ thuật

   

Giám đốc: Ông Phạm Hoài Long

Phó Giám đốc: Ông Trần Đăng Tiến

 

 

t: +84 24 39434950

f: +84 24 39433844

 

Gửi thư

Ban Thị trường

   

Giám đốc: Bà Lê Thị Hồng Lan

Phó Giám đốc: Ông Tô Mạnh Linh

 

 

t: +84 24 3943 3840

f: +84 24 3943 3844

 

Gửi thư

Ban Nhân Sự

   

Giám đốc:  Đào Nguyễn Thiên Nga

Phó Giám đốc: Bà Bùi Thị Phương Dung

 

 

t: +84 24 3943 5531 (nhân sự)

t: +84 24 3822 6023 (hành chính)

f: +84 24 3943 3844

 

Gửi thư

Ban Tài Chính

   

Kế toán trưởng/ Trưởng ban: Ông Lưu Ngọc Hiền

Phó Ban: Bà Vũ Thị Thu Phương

 

 

t: +84 24 39435638

t: +84 24 39435770

f: +84 24 39433844

 

Gửi thư

Ban Đầu tư và Phát triển

   
Trưởng ban: Ông Trần Minh Đức    
Trung Tâm Phân Tích & Thử nghiệm 1    

Giám đốc: Ông Đỗ Phúc Tuyến 

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Mạnh Tùng

Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Tuyết Trang

 

 

 

t: +84 24 39435640

f: +84 24 39433844

 

Gửi thư

 

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn