Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 11/2022

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

0001_800_16

0002_800_12


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn