Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 tuyển dụng

Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 của Vinacontrol tại Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau đây:

 

Phân tích viên (Cơ lý, điện, điện tử) – Số lượng: 01 người

Phân tích viên Sinh học – Số lượng: 01 người

Phân tích viên Hóa học – Số lượng: 02 người

 

Địa điểm làm việc: Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1, Lô CN-09-6, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp; xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội.

 

Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 06/04/2023.

 

Thông tin chi tiết: 

phn_tch_vin_c_l_in_in_t_page-0001_800

phn_tch_vin_c_l_in_in_t_page-0002_800

phn_tch_vin_ha_hc_page-0001_800_01

phn_tch_vin_ha_hc_page-0002_800

phn_tch_vin_sinh_hc_page-0001_800

phn_tch_vin_sinh_hc_page-0002_800


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn