Thông báo số 427/CV-CBTT

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 427/CV-CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Thông báo số 427/CV-CBTT


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn