Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn chăn nuôi và Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Ngày 09 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn chăn nuôi và Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Theo đó, quy định Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong Thức ăn chăn nuôi và Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản; Ký hiệu: QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT.

QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kinh doanh Thức ăn chăn nuôi, Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản trên lãnh thổ Việt Nam.

126314072_772178116698068_3613780129463908859_n_800

Thức ăn chăn nuôi, Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản của các Tổ chức/cá nhân phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn này. Trước khi lưu thông trên thị trường, tổ chức/cá nhân kinh doanh phải công bố hợp quy đối với Thức ăn chăn nuôi thương mại, Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Việc đánh giá hợp quy được tiến hành theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (gọi tắt là: Thông tư 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN (gọi tắt là: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN).

Mỗi sản phẩm công bố hợp quy phải được lấy mẫu thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp đối với tất cả các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn này. Mỗi sản phẩm sản xuất trong nước đã công bố hợp quy theo phương thức 5 phải được lấy mẫu để đánh giá giám sát (tần suất không quá 12 tháng/lần) và thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này với tần suất ít nhất 03 năm/lần/chỉ tiêu. Việc lấy mẫu thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp: Thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hoặc Tiêu chuẩn quốc gia về lấy mẫu Thức ăn chăn nuôi, thủy sản).

Vinacontrol là đơn vị được chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi; thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý nuôi trồng thủy sản.


Liên hệ ngay với Vinacontrol để được tư vấn: (+84) 24 3943 3840


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn