Giám định phế liệu nhập khẩu

Phế liệu là các vật liệu hoặc sản phẩm được tái chế hoặc chế biến thành sản phẩm mới. Phế liệu nhập khẩu thường đóng vai trò quan trọng trong việc tiết kiệm tài nguyên tự nhiên và giảm thiểu lượng chất thải. Tuy nhiên, quá trình nhập khẩu phế liệu đòi hỏi quản lý và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng chúng được xử lý một cách an toàn và thân thiện với môi trường. Các quốc gia thường có các quy định và tiêu chuẩn riêng để quản lý việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu này.

1.      Giám định phế liệu nhập khẩu là gì?

Giám định phế liệu nhập khẩu là quá trình kiểm tra và đánh giá chất lượng, tính an toàn, và tuân thủ các quy định liên quan đối với hàng hoá là phế liệu (hoặc sản phẩm tái chế) được nhập khẩu từ các quốc gia khác vào Việt Nam. Quá trình này thường được thực hiện bởi các cơ quan quản lý hoặc tổ chức giám định được chỉ định.  

ph_liu_nh_web_800

Mục tiêu của giám định phế liệu nhập khẩu bao gồm đảm bảo rằng phế liệu đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, môi trường, và chất lượng cần thiết để được sử dụng lại hoặc tái chế một cách an toàn và hiệu quả. Điều này giúp ngăn chặn sự lây lan của các chất độc hại hoặc vật liệu không an toàn qua biên giới và bảo vệ môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng.

2.      Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 22/5/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2023 và thay thế Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 24/9/2020.

Cụ thể, phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất gồm: Phế liệu sắt, thép, gang; phế liệu và mẩu vụn của nhựa (plastic); phế liệu giấy; phế liệu thủy tinh; phế liệu kim loại màu.

Thông tin chi tiết: Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg

ph_liu_nh_web_1_800

3.      Vinacontrol là tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu được chỉ định

Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường chỉ định Vinacontrol thực hiện hoạt động giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Phạm vi giám định bao gồm:

- Giám định phế liệu sắt, thép nhập khẩu phù hợp với QCVN 31:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- Giám định phế liệu nhựa nhập khẩu phù hợp với QCVN 32:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- Giám định phế liệu giấy nhập khẩu phù hợp với QCVN 33:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- Giám định phế liệu thủy tinh nhập khẩu phù hợp với QCVN 65:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- Giám định phế liệu kim loại màu nhập khẩu phù hợp với QCVN 66:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- Giám định phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát) nhập khẩu phù hợp với QCVN 67:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Vinacontrol là tổ chức giám định uy tín và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và đã được chỉ định bởi các cơ quan có thẩm quyền.

Liên hệ ngay với Vinacontrol để được tư vấn: 0243 943 3840

 

 


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn