Dự thảo áp thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón

Theo Luật thuế 71 năm 2015, phân bón là hàng hóa không chịu thuế GTGT. Tuy nhiên điều này lại kéo theo việc nguyên liệu đầu vào không được hoàn thuế GTGT khiến chi phí sản xuất trong nước tăng đáng kể. Ngoài ra, phân bón sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài cũng phải chịu thuế xuất khẩu 5%. Trong khi đó, các đơn vị nhập khẩu phân bón vào Việt Nam vừa được hoàn thuế GTGT tại nước sở tại, vừa không phải chịu thuế nhập khẩu, vừa không phải chịu thuế GTGT khi nhập khẩu vào Việt Nam nên có lợi thế hoàn toàn so với các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

untitled-1_800_01

Do đó, theo đại diện của Bộ Công Thương, việc sửa đổi Luật thuế 71 là rất cần thiết giúp Việt Nam giảm sự lệ thuộc vào nhập khẩu phân bón từ nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phân bón trong nước phát triển.

Vừa qua, trong kỳ họp Quốc hội thứ 10 khóa XIV, Bộ Tài chính đã trình dự thảo Nghị quyết chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang áp dụng thuế giá trị gia tăng là 5% và dự kiến trong kỳ họp vào cuối năm 2021, Quốc hội sẽ thảo luận về nội dung trên.

Vinacontrol là đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủy quyền thực hiện Kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo Quy định tại Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Vinacontrol cũng được chỉ định là tổ chức thử nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chi tiết xem tại: http://www.vinacontrol.com.vn/cat/Nang_luc


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn