CBTT Đơn từ nhiệm của người nội bộ

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông CBTT Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

Chi tiết vui lòng xem tại đây 


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn