Chứng Nhận Quản Lý Rừng Bền Vững

Rừng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ chứa 80% đa dạng sinh học trên cạn; nơi hấp thụ khí carbonic giảm hiệu ứng nhà kính mà còn là nguồn cung cấp gỗ, nguyên liệu sản xuất và đảm bảo khoảng 45% năng lượng tái tạo của thế giới. Bởi vậy bài toán giữ rừng là sứ mệnh của toàn nhân loại. Ý thức của con người đi kèm với việc quản lý đúng đắn sẽ quyết định sự bền vững của nguồn tài nguyên rừng, mang lại lợi ích cho cộng đồng và môi trường. Đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp là một xu hướng và đòi hỏi tất yếu của thị trường trong nước và thế giới.

Tại Việt Nam, chính phủ cũng đã ban hành đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng VFCS. Theo đó giai đoạn từ 2020-2030 đặt mục tiêu xây dựng và tổ chức cấp chứng chỉ cho 1 triệu ha rừng trồng sản xuất phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và ban quản lý trực thuộc rừng phòng hộ. Ngày 29/10/2020, hệ thống chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc gia (VFCS) của Việt Nam chính thức được công nhận bởi PEFC.

06.04.22_vfcs-pefc_800

PEFC là hệ thống chứng chỉ rừng lớn nhất trên thế giới và là lựa chọn của các chủ rừng nhỏ, với hơn 300 triệu ha trên 49 hệ thống quốc gia đạt tiêu chuẩn bền vững của PEFC. Có trụ sở chính tại Geneva (Thụy Sĩ), PEFC được công nhận về vai trò cung cấp đánh giá độc lập, chứng thực và công nhận các hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia.

Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc hoạt động và ra quyết định độc lập giữa các bên tham gia, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Hệ thống chứng chỉ rừng quốc tế. Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng (bao gồm Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững; Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững theo nhóm và Tiêu chuẩn quản lý chuỗi hành trình sản phẩm) được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp và các hướng dẫn của Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng (PEFC ST 1001: 2010).

Trong lĩnh vực này, Vinacontrol luôn đồng hành, hỗ trợ các chủ rừng trong quá trình duy trì hiệu lực chứng chỉ, hướng đến khai thác hiệu quả lâu dài, có trách nhiệm với môi trường và tự nhiên. Chuyên gia của Vinacontrol sẽ trực tiếp đánh giá theo các yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC/VFCS tại địa chỉ của khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ của Vinacontrol, phần chi phí bạn bỏ ra để chứng nhận rừng sẽ ít tốn kém hơn so với làm việc trực tiếp với chuyên gia của tổ chức nước ngoài. Đây chính là một bước đột phá của việc đánh giá chứng nhận rừng.

Tìm hiểu thêm chứng chỉ bảo vệ rừng FSC tại đây


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn