CTCP Tập đoàn Vinacontrol (mã cổ phiếu: VNC) đạt chuẩn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán

CTCP Tập đoàn Vinacontrol (mã cố phiếu: VNC) là doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo kết quả khảo sát của Chương trình IR Awards 2022.

Theo đó, kỳ khảo sát được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 01/05/2021 đến ngày 30/04/2022. Bộ tiêu chí khảo sát được căn cứ theo các quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính và các quy định khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan.

Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, số lượng doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ Công bố thông tin trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 385 doanh nghiệp trong tổng số 736 Doanh nghiệp niêm yết thuộc danh sách khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 52%.

 385-dnny-dat-chuan-cbtt

                                                                                                                                                                      Nguồn: Vietstock

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất được tổ chức thường niên. Chương trình thực hiện đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các Doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Năm 2020 là năm thứ 12 Chương trình IR Awards được diễn ra.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn