Thực hiện KTNN về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón NK thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Ngày 08/9/2021 vừa qua, Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản số 1599/BVTV-KH đề nghị triển khai thực hiện kết nối thủ tục trên qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chính thức triển khai 02 thủ tục “Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu” và “Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu” thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 20/9/2021.

thit_k_khng_tn_2_800

Ngày 15/9/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4451/TCHQ-CNTT thông báo việc triển khai thủ tục trên tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các Chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Vinacontrol là đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủy quyền thực hiện Kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo Quy định tại Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Vinacontrol cũng được chỉ định là tổ chức thử nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chi tiết xem tại: http://www.vinacontrol.com.vn/cat/Nang_luc


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn