Chứng nhận hợp quy thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe

Vinacontrol được Bộ Giao thông vận tải chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe theo QCVN 105:2020/BGTVT và QCVN 106:2020/BGTVT

Theo Thông tư 04/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: từ 1/1/2023 các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải trang bị và sử dụng cabin điện tử để người học được tiếp cận như cabin trong xe ô tô thật, cũng là để nâng cao chất lượng trong đào tạo, sát hạch lái xe. Trước đó, từ ngày 15/06/2022, các khóa học lái xe trên đường trường cũng đã áp dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường (thiết bị DAT).

cac-trung-tam-sat-hach-lai-xe-tai-tphcm-1633750741281158380047_800

Các thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe phải cần có chứng nhận phù hợp QCVN105:2020/BGTVT và QCVN 106:2020/BGTVT hay còn được hiểu là quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe theo Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể:

1. Đối với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe (DAT), mã số đăng ký QCVN 105:2020/BGTVT

- Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị giám sát thời gian và quãng đường (DAT) được lắp đặt trên các xe ô tô tập lái để dạy thực hành lái xe trên đường tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

- Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường (DAT) lắp trên các xe ô tô tập lái dạy thực hành lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe.

 5415569_screenshot_20210329-173424_zalo_800

2. Đối với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - cabin học lái xe ô tô, mã số đăng ký QCVN 106:2020/BGTVT

- Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô.

- Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, chứng nhận chất lượng, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô.

hoc-lai-xe-o-to-voi-cabin-mo-phong_2904152124_800

Nội dung Thông tư và 02 Quy chuẩn QCVN 105:2020/BGTVT, QCVN 106:2020/BGTVT xem tại đây.


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn