Vinacontrol Cần Thơ

Địa chỉ: Số 14/10 A,B Đường Lê Hồng Phong, TP. Cần Thơ.

Tel: +84 292 388 7911

Fax: +84 292 388 7944

Email: vnccantho@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC    

Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Giang

Phó Giám đốc: Ông Phạm Tuấn Anh

 

t: +84 292 388 7911

f: +84 292 388 7944

Gửi thư

Chức năng

   
 • Gạo và hun trùng
 • Hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, thủ công mỹ nghệ
 • Hàng nông sản, thực phẩm chế biến
 • Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất
 • Dầu tinh và lường bồn, dầu thô
 • Hàng tổn thất, thẩm định giá, giám định theo yêu cầu của toà án, cơ quan công an
 • Giám định hàng hải
 • Giám định container
   

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn