Thông báo về việc thay đổi tên chức danh quản lý Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Tập đoàn Vinacontrol thông báo về việc thay đổi tên chức danh quản lý Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh theo Công văn số 242/TGĐ-NS

Thông tin chi tiết xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn