NQ 158/NQ-HĐQT và TB 386/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi quí cổ đông Nghị quyết số 158/NQ-HĐQT và Thông báo số 386/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

Nghị quyết số 158/NQ-HĐQT - xem tại đây

Thông báo số 386/HĐQT-TB - xem tại đây

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn