Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

nq157nq-hdqt_page_1_800

nq157nq-hdqt_page_2_800

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn