Hội nghị Công tác Truyền thông Tập đoàn Vinacontrol 2020

Ngày 27/02/2020 tại Văn phòng Tập đoàn, Vinacontrol đã tổ chức Hội nghị Công tác Truyền thông Tập đoàn Vinacontrol định hướng công tác và các nhiệm vụ truyền thông chính của Tập đoàn trong năm 2020. Tham dự hội nghị có Ông Mai Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Tập đoàn, Ông Phan Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các chi nhánh, công ty thành viên và văn phòng tập đoàn.

 874c42f502b0f9eea0a1_800

Tại Hội nghị, Ông Tô Mạnh Linh – Phó giám đốc Ban Thị trường Văn phòng Tập đoàn, Ông Đỗ Phúc Tuyến – Giám đốc Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 và Ông Trịnh Hữu Hiệp – Giám đốc Ban Kỹ thuật Văn phòng Tập đoàn đã lần lượt trình bày về Kế hoạch triển khai hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu Vinacontrol và Công tác truyền thông nội bộ trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ và phân tích thử nghiệm của Tập đoàn trong năm 2020. Theo đó, phần trình bày đã chỉ ra những hạn chế và thách thức trong công tác truyền thông của Tập đoàn, đồng thời đưa ra những giải pháp để khắc phục những vấn đề còn tồn tại và đề xuất kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, các thành viên tham gia tích cực phát biểu ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm truyền thông của từng đơn vị và thông qua đó đề xuất những ý tưởng mới cho hoạt động truyền thông của Tập đoàn. Hội nghị thống nhất về tầm quan trọng của truyền thông đối với sự phát triển của Vinacontrol và tán thành việc đẩy mạnh công tác truyền thông toàn Tập đoàn trong năm nay. Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị cũng mong muốn thống nhất về mặt dữ liệu trong toàn Tập đoàn để kết nối, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị thành viên, hoàn thành tốt định hướng năm 2020 của Vinacontrol “Kết nối để thống nhất, chia sẻ để vươn xa”.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn