VINACONTROL - PROUD OF BEING THE NATIONAL BRAND 2012~ IMPROVE QUALITY - TOWARD SUCCESS                                      

Recruitment & Jobs

Thông báo tuyển dụng Phân tích viên cho Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng phân tích viên làm việc tại Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 - Số 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Mọi thông tin tuyển dụng và yêu cầu xin vui lòng xem file đính kèm.

Read more...

Tuyển nhân viên lễ tân làm việc tại Văn phòng công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng. Mọi thông tin tuyển dụng và yêu cầu xin vui lòng xem file đính kèm.

Read more...

Thông báo tuyển dụng phân tích viên cho Trung tâm phân tích và thử nghiệm I

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng phân tích viên làm việc ở Trung tâm phân tích và thử nghiệm I tại 54 phố Trần Nhân Tông Hà Nội. Mọi thông tin tuyển dụng và yêu cầu xin vui lòng xem file đính kèm.

Read more...

Thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng. Mọi thông tin tuyển dụng và yêu cầu xin vui lòng xem file đính kèm.

Read more...

Thông báo tuyển dụng phân tích viên cho Vinacontrol Quảng Ninh

hi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng phân tích viên làm việc phòng thí nghiệm Chi nhánh tại số 11 Hoàng Long, Quảng Ninh. Mọi thông tin tuyển dụng và yêu cầu xin vui lòng xem file đính kèm.

Read more...

RECRUITMENT & JOBS

Recruitment
Vinacontrol Group Corporation recruiting 01 digital marketing who work in the Head Office at 54 Tran Nhan Tong, Ha Noi.

Detail

Vinacontrol is member of:

PROCEDURE MANUAL

Guidelines require inspection order
Vinacontrol Group Corporation is the first assessment organizations, most with prestigious brand in Vietnam. VNC provides expertise and services ...

Detail