Kết quả tìm kiếm: ""

Thông báo về việc Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh - 17/04/2018

Thông báo về việc Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thông báo Trả cổ tức đợt 2 - 2017 - 11/04/2018

Thông báo Trả cổ tức đợt 2 - 2017

Quyết định v/v Chi trả cổ tức đợt 2-2017 - 10/04/2018

Quyết định Về việc chi trả cổ tức đợt 2-2017

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2018 - 10/04/2018

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2018

VTV1 đưa tin về hoạt động kinh doanh của Vinacontrol năm 2017 - 10/04/2018

Sáng ngày 09/04, Tập đoàn Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023. Những hoạt động nổi bật trong năm qua của Vinacontrol đã được kênh VTV24 điểm lại trong Bản tin Tài chính Kinh doanh.

Vinacontrol bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018-2023 - 09/04/2018

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Vinacontrol đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đạt được các mục tiêu mới

Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng cổ đông, bầu Hội đồng quản trị mới - 05/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường năm năm 2018 của Vinacontrol sẽ được tổ chức vào ngày 09/04, đề bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2018 - 02/04/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi tới Quý cổ đông các thông báo và các tài liệu về Đại hội đồng cổ đông 2018

Bãi bỏ Quyết định 50/QĐ-TTg và Quyết định 818/QĐ-BYT: Không phải bãi bỏ kiểm tra chuyên ngành - 02/04/2018

Gần đây, một số văn bản kiểm tra chuyên ngành đã được bãi bỏ như: Quyết định 818/QĐ-BYT năm 2007 của Bộ Y tế, Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, không ít thông tin cho rằng, các quyết định bãi bỏ này đồng nghĩa với việc những mặt hàng trong các danh mục này không phải kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên, cách hiểu đó chưa chính xác

Bản tin chuyên ngành - 02/04/2018

Các tin tức liên quan tới chuyên ngành xuất - nhập khẩu, giám định, kiểm định, đánh giá và chứng nhận hàng hóa theo quy định của Nhà nước Việt Nam

 
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn