Kết quả tìm kiếm: ""

Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh bổ nhiệm Phó Giám đốc - Ban Kỹ thuật - 14/06/2018

Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh bổ nhiệm phó Ban - Ban Kỹ thuật

Mô hình tổ chức và phân cấp chức danh Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh - 11/06/2018

Mô hình tổ chức và phân cấp chức danh Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty - 10/06/2018

Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Thông báo về việc Sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công ty - 10/06/2018

Thông báo về việc Sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công ty

Vinacontrol được công nhận năng lực phân loại trang thiết bị y tế - 08/06/2018

Vinacontrol Hà Nội chính thức được công nhận đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Vinacontrol được công nhận năng lực khử trùng gạo xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc - 06/06/2018

Vinacontrol được công nhận năng lực khử trùng gạo xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 152 NQ-HĐQT ngày 30-05-2018 - 30/05/2018

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 152 NQ-HĐQT ngày 30-05-2018

Tái bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Vinacontrol - 22/05/2018

Vinacontrol ban hành quyết định tái bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo và quản lý Tập đoàn

Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol tuyển dụng - 11/05/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol có nhu cầu tuyển những vị trí Phân tích viên Hóa, Phân tích viên Sinh học và Nhân viên Thừa hành, làm việc tại Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1

Báo Công thương đưa tin Vinacontrol được công nhận năng lực giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may - 04/05/2018

Báo Công thương đưa tin Vinacontrol được công nhận năng lực giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may

 
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn