Kết quả tìm kiếm: ""

Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 - 15/03/2019

Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol - 11/03/2019

Trung tâm phân tích vả thử nghiệm 1 Vinacontrol tuyển dụng Phân tích viên

Thông báo số 96/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý các đơn vị - 06/03/2019

Thông báo số 96/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý các đơn vị: Vinacontrol Hà Nội, Vinacontrol Đà Nẵng, Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng - 06/03/2019

Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng

Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT - 20/02/2019

Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT

Thông báo số 66/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông - 12/02/2019

Thông báo số 66/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 - 29/01/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol năm 2018

Thư từ Tổng Giám đốc Vinacontrol Group - 25/01/2019

Thay mặt, Ban Điều hành, tôi chân thành cảm ơn những cố gắng, nỗ lực, đóng góp của các cá nhân, tập thể trong năm qua. Đồng thời, qua bức thư này, tôi muốn nhắn gửi thông điệp năm 2019 tới toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên Vinacontrol Group: “GIỮ VỮNG GIÁ TRỊ, KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI”

Hội nghị tổng kết 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 - 18/01/2019

Hội nghị tổng kết 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019

Thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc Vinacontrol Đà Nẵng - 17/01/2019

Thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc Vinacontrol Đà Nẵng

 
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn