Tuyển dụng

Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng Phân tích viên/Kỹ thuật viên giám định
16/12/2017

Chi nhánh Vinacontrol Quảng Ninh đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí: Phân tích viên/Kỹ thuật viên giám định

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn