Kiểm định & Hiệu chuẩn

Dịch vụ kiểm định và hiệu chuẩn máy móc thiết bị của Vinacontrol mang đến cho khách hàng sự đảm bảo về độ chính xác, an toàn về máy móc và thiết bị đang sử dụng dụng. Vinacontrol cũng là đơn vị có năng lực hiệu chuẩn các thiết bị và chuẩn đo lường.

gear-192875_800

Sai số và các trục trặc xảy ra trong quá trình vận hành máy móc thiết bị dẫn đến nhiều rủi ro trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Dịch vụ kiểm định máy móc và thiết bị của Vinacontrol sẽ hỗ trợ bạn giải quyết những vấn đề kể trên.

Vinacontrol là đơn vị được Tổng Cục Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận năng lực trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn đối với các phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với các lĩnh vực hoạt động sau:

  • Cân phân tích
  • Cân kỹ thuật
  • Tủ sấy
  • Tủ nhiệt
  • Buồng nhiệt
  • Lò nung

Các giám định viên với nhiều năng kinh nghiệm kiểm định và hiệu chuẩn của chúng tôi sẵn sằng hỗ trợ và đưa ra những tư vấn hợp lý nhất cho bạn. 

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn