Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 80 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 39316323 / +84 28 39316704

Fax: +84 28 39316961 / +84 28 38437861

Email: vinahochiminh@vinacontrol.com.vn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Tổng Giám đốc: Ông Bạch Khánh Nhựt

Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Minh

Phó Tổng Giám đốc: Ông Lê Ngọc Lợi

 

 

Ban 1

   

Lĩnh vực hàng hóa, đối tượng

 • Gạo
 • Khử trùng (Khử trùng hàng hóa, container, phương tiện vận tải, kho, vật thể xuất - nhập khẩu,v.v...)

Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Nhân

Phó Giám đốc: Ông Trần Tùng Minh

 

 

t: +84 28 3843 9839

t: +84 28 3931 2202

f: +84 28 3843 7861

f: +84 28 3931 6961 

Gửi thư

Ban 2

   

Lĩnh vực hàng hóa, đối tượng (Giám định và Chứng nhận)

 • Mặt hàng tiêu dùng
 • Hàng thủ công mỹ nghệ
 • Hàng dệt may
 • Lâm sản (gỗ, cao su,v.v...)
 • Giấy, hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm
 • Quá trình sản xuất, nguyên vật liệu, sản phẩm công nghiệp
 • Vật liệu kim loại
 • Vật liệu xây dựng
 • Phế liệu các loại

Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc: Ông Lê Ngọc Lợi

Phó Giám đốc: Ông Đặng Thanh Tuấn

 

 

t: +84 28 3931 6649

t: +84 28 3931 7107

f: +84 28 3843 7861

f: +84 28 3931 6961

Gửi thư

Ban 3

   

Lĩnh vực hàng hóa, đối tượng (Giám định và Chứng nhận)

 • Phân bón (Kiểm tra Nhà nước và Chứng nhận Hợp quy)
 • Thức ăn chăn nuôi (Chứng nhận sự phù hợp và Chứng nhận Hợp quy)
 • Giám định hàng hải
 • Than đá, quặng và khoáng sản
 • Container

Giám đốc: Ông Phạm Văn Bình

Phó Giám đốc: Ông Tô Thanh Phúc

Phó Giám đốc: Ông Dương Quốc Anh

 

 

t: +84 28 3931 7322

t: +84 28 3843 9357

f: +84 28 3843 7861

f: +84 28 3931 6961

 

Gửi thư

Ban 4

   

Lĩnh vực hàng hóa, đối tượng

 • Giám định hàng nông sản
 • Thực phẩm
 • Thủy hải sản

Giám đốc: Ông Lê Văn Chiến

Phó Giám đốc: Ông Hoàng Đức Hiệp

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Kim Long

 

t: +84 28 3931 6185 

t: +84 28 3931 7105

f: +84 28 3843 7861

f: +84 28 3931 6961


Gửi thư

Ban 5

   

Lĩnh vực hàng hóa, đối tượng (Giám định và Chứng nhận)

 • Máy móc thiết bị
 • Dây chuyền sản xuất
 • Phương tiện vận tải đường bộ
 • Hàng điện - điện tử

Giám đốc: Ông Vũ Xuân Trường

Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Văn Tâm

 

t: +84 28 3843 9838 

f: +84 28 3843 7861

f: +84 28 3931 6961

 

Gửi thư 

Ban 6    

Lĩnh vực hàng hóa (Giám định và Chứng nhận)

 • Khí, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
 • Lường bồn

Giám đốc: Ông Đoàn Văn Điệp

Phó Giám đốc: Ông Trần Thế Huy

 

t: +84 28 38437031 

f: +84 28 39316961

f: +84 28 38437861

 

Gửi thư 

Trung Tâm Phân Tích & Thử nghiệm II Vinacontrol

   

Chức năng

 • Phân tích và thử nghiệm hàng hóa, môi trường
 • Hỗ trợ làm thủ tục Công bố chất lượng sản phẩm

Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Dũng

Phó Giám đốc: Bà Phan Liên Châu

Phó Giám đốc: Ông Vương Vĩnh Phúc

Phó Giám đốc: Bà Đoàn Thị Lý

 

 

t: +84 28 3770 0922

t: +84 28 3932 5253

f: +84 28 3770 0997

 

Gửi thư 

Phòng nhận mẫu tại 80 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

 

t: +84 28 3932 5253

m: 0918 205 159

Ban Kỹ thuật

   

Chức năng

 • Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, ISO 17020 và ISO 17065.
 • Quản lý Kỹ thuật nghiệp vụ giám định/ chứng nhận.
 • Xây dựng các quy trình, phương pháp giám định/chứng nhận đối với các loại hình mặt hàng mới.
 • Công tác đối ngoại và hỗ trợ các đơn vị trong công tác khai thác và chăm sóc khách hàng.
 • Công tác đào tạo chung và đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản.
 • Công tác pháp chế và hỗ trợ các đơn vị giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
 • Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo.

Phó Tổng Giám đốc /Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Minh

Phó Giám Đốc: Ông Trần Minh Châu

 

 

t: +84 28 3846 7425

t: +84 28 3935 1226

f: +84 28 3843 7861

f: +84 28 3931 6961

  

Gửi thư

Ban Nhân Sự    
Chức năng
 • Cải tiến tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng lao động, sắp xếp nhân sự, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động.
 • Công tác quản trị hành chính quản trị.
 • Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, phương tiện làm việc v.v...

Giám Đốc: Ông Phạm Thái Bình

Phó Giám Đốc: Ông Nguyễn Cao Trí

 

 

t: +84 28 3935 1226

f: +84 28 3843 7861

f: +84 28 3931 6961

 

Gửi thư 

Ban Tài Chính - Kế toán

Kế toán trưởng/Giám đốc: Bà Nguyễn Ngọc Hà

Phó Giám Đốc: Ông Nguyễn Hải Hùng

 

t: +84 28 3931 7106

t: +84 28 3931 7540

f: +84 28 3931 6961

f: +84 28 3843 7861

 

Gửi thư

Ban Thị trường    

Chức năng:

 • Theo dõi việc thực hiện các dự án do Công ty ký hợp đồng; các hợp đồng của các Ban/ Chi nhánh/ Trung tâm ký với các khách hàng lớn
 • Tư vấn khách hàng qua hotline, email
 • Xây dựng quy trình/ quy định liên quan đến công tác cung cấp dịch vụ, theo dõi, áp dụng/ thực hiện tại các đơn vị
 • Quản lý công tác đấu thầu
 • Nghiên cứu và phát triển thị trường
 • Quản lý và phát triển thuong hiệu
 • Quan hệ khách hàng/ tổ chức đồng nghiệp/ hiệp hội ngành hàng.

Phó Giám đốc: Ông Bùi Duy Anh

 • Tel: 0933 539 999
 • Email: duyanh@vinacontrol.com.vn
   

f: +84 28 3931 6961

f: +84 28 3843 7861

 

Gửi thư

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn